Hlavní stránka
Škola
Doprava
Táboření a kluby
Reportáže
Fotografie
Témata
Ostatní
Rozcestník
Ke stažení
Sázky
Návštěvní kniha
Kalendář
Kontakt
Home
Česká verze. English version. Российская версия.
Deutsche Version. Wersja polska.
Jméno:
Heslo:

Nová témata:

Úzkokolejka Čierne pri Čadci – Hrčava
Úzkokolejka Čierne pri Čadci – Markov
Sklepy za domem Hlinky 54
Barokní dům Hlinky 54
Přízřenice (žzast)
Celnice na Křenové
Brněnské úzkokolejky
Úzkokolejka za Rumištěm
Zlaté Hory-na mlýnech (žzast)
Úzkokolejka papírny v Písečné
Fotka

Nejnovější fotogalerie

Rekonstrukce české části trasy úzkokolejky provedená na základě leteckých snímků, map a průzkumu pozůstatků drážky v terénu. Zatímco trasa od hranice po Veksl je poměrně spolehlivě odvoditelná, rozsah obou koncových větví v horských údolích lze zjistit jen s obtížemi.

Hrčava (CZE)
7. 3. 2021

Předjarní pohled na slovenskou stranu drážky. Zpod dálničního mostu Markov na dálnici D3 z roku 2015 se vine trasa dávno vytrhané koleje po loukách a stráních proti proudu potoka Markova až nahoru za českou hranici.

Bukovec (ORP Jablunkov) (CZE)
21. 2. 2021

Původní ceduli z roku 2010 o deset let později opravili v duchu starých časů doborovolníci z Okrášlovacího spolku zlatohorského. Jen škoda, že se jaksi zapomnělo na Mikulovice, kde dráha doopravdy končí.

Zlaté Hory (CZE)
29. 12. 2020

Přesná podoba výhybyn nad svážnicí není z dochovaných pozůstatků zřejmá.

Písečná (ORP Jeseník) (CZE)
27. 12. 2020

Pod plechovou cedulí na nádražním skladišti v ísečné se skrývá několik vrstev starších názvů stanice. V tomhle kraji je obvyklé, že se minulost dere nemilosrdně na povrch: Sandhübel, Sandhýbl-Supíkovice, Sandhübel-Saubsdorf, Písečná-Supíkovice a nakonec jenom Písečná - to všechno byly v historii názvy zdejší stanice.

Písečná (ORP Jeseník) (CZE)
25. 12. 2020

Křižovatková výhybka č. 3a/b, přes kterou pokračuje vlečka jako prodloužení koleje č. 2 <a href="/Tema/Písečná (žst)">stanice Písečná</a> k severovýchodu.

Písečná (ORP Jeseník) (CZE)
25. 12. 2020

Pohled na železniční trať Mikulovice – Zlaté Hory směrem od <a href="/Tema/Ondřejovice (žzast)">Ondřejovic</a> (vlevo zezadu návěst vlak se blíží k zastávce) k <a href="/Tema/Ondřejovice zastávka (žzast)">Ondřejovicím zastávce</a>.

Zlaté Hory (CZE)
24. 12. 2020

V mapce pravobřežní části Přerova I - Města je vlečka zaznačena fialovou barvou. Její jediná doložená kolej odbočovala ze severozápadního zhlaví <a href="/Tema/Přerov (žst)">stanice Přerov</a> a ostře zatáčela vpravo do areálu <a href="/Tema/Středomoravská elektrárna v Přerově">Středomoravské elektrárny</a>. Než dospěla k jižnímu z obou komínů v průčelí výtopny, procházela vlečka skládkou uhlí. Jak bylo uhlí dále dopravováno ke kotlům, se autorům dosud nepodařilo zjistit - k dispozivi byla v elektrárně úzkokolejná drážka.

Přerov (CZE)
25. 11. 2020

Čtyři lichtenštejnské lesní úzkokolejky o rozchodu 700 mm tvořily téměř propojený systém (některá propojení byla navržena, jedno realizováno). Žlutě jsou na mapě vyznačeny drážky o rozchodu 700 mm, oranžově svážnice téhož rozchodu, červeně vlečka k hájovně Banjaluka a fialově tratě standardního rozchodu.

Branná (CZE)
13. 10. 2020

Pohled na zarážedlo z ulice Krále Jiřího - nová dlažba ze starého kamene se nachází na místě, kudy vlečka překračovala ulici.

Český Brod (CZE)
30. 3. 2018

Tetčice (CZE)
13. 9. 2020

Puzzle od Miltona Bradleyho už asi nikdo nesloží. Původně mělo přes 1500 dílků, z nichž ovšem část již použily na stavbu svých pelíšků hladové myši.

Långrådna (SWE)
18. 8. 2020

Ankarsrum (SWE)
17. 8. 2020

Nejrozsáhlejší stanicí lesní drážky byla v roce 2020 koncová stanice Fagerrör.

Böda (SWE)
16. 8. 2020

Seznam nouzových kolonií v Brně vyhotovený na sklonku roku 1936 hospodářským referátem brněnského magistrátu pojednává o 18 koloniích nouzových domků. Ze samotného textu lze dovozovat, že seznam zahrnuje největší kolonie, ale zdaleka nepokrývá svým rozsahemn celou šíři problematiky nouzového bydlení ve 30. letech 20. století v Brně. Reprodukce Archiv města Brna.

Brno (CZE)
7. 8. 2020


Starší galerie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61