Hlavní stránka
Škola
Doprava
Táboření a kluby
Reportáže
Fotografie
Témata
Ostatní
Rozcestník
Ke stažení
Sázky
Návštěvní kniha
Kalendář
Kontakt
Home
Česká verze. English version. Российская версия.
Deutsche Version. Wersja polska.
Jméno:
Heslo:

Nová témata:

Železniční trať Vranovice–Pohořelice
Železniční trať Brno–Přerov
Druhý Přerov
Stará výpravní budova Přerov
Vlečka širá trať Jeseník–Písečná - řetězárna
Chałupki (žst)
Železniční trať Bošice–Bečváry
Železniční trať Pečky–Kouřim
Železniční trať Břeclav–Přerov
Železniční trať Otrokovice–Vizovice
Fotka

Moje publikace

Seznam mých publikací různého druhu, v nichž jsem uveden jako autor nebo spoluautor


Odborné publikace

Bibliografický údaj Rok vydání

KALINA, Jiří. Alternativní pohled na integrovaný systém nakládání s odpady. Odpadové fórum, Praha : České ekologické manažerské centrum, 2012, 1, od s. 18-19, 2 s. ISSN 1212-7779. 2012.2012

HŘEBÍČEK, Jiří;Jiří KALINA;František PILIAR. Measurement of performance of municipal waste management system in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. od s. 41-51, 11 s. ISBN 978-80-210-5822-4.2012

KALINA, Jiří; HŘEBÍČEK, Jiří. Porovnání analýz skladby SKO v Brně s dalšími lokalitami v ČR, SR a Polsku. 1. vyd. Kouty nad Desnou: CEMC, 2012. od s. 54-63, 10 s. ISBN 978-80-85990-20-1.2012

KALINA, Jiří; HŘEBÍČEK, Jiří. Možnosti prevence vzniku odpadů v ČR. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava). 2011, 19 Supplement, s. 151-157. ISSN 1335-0285.2011

CHUDÁREK, Tomáš; HORSÁK, Zdeněk; KALINA, Jiří; PILIAR František; HŘEBÍČEK, Jiří. Uplatnění zásad integrovaného systému nakládání s odpady. Odpadové fórum. 2011, 4, s. 22-23. ISSN 1212-7779.2011

KALINA, Jiří; HŘEBÍČEK, Jiří; CHUDÁREK, Tomáš. Informační podpora integrovaného systému nakládání s odpady. Odpadové fórum. 2011, 4, s. 24-25. ISSN 1212-7779.2011

Software na podporu rozhodování v integrovaném systému nakládání s odpady. In KALINA, Jiří; CHUDÁREK, Tomáš; HŘEBÍČEK, Jiří; HORSÁK, Zdeněk. Odpadové fórum 2011. 1. Kouty nad Desnou: České ekologické manažerské centrum, 2011. s. 74. ISBN 978-80-85990-18-8.2011

KUBÁSEK, Miroslav; HŘEBÍČEK, Jiří; KALINA, Jiří; DUŠEK, Ladislav; HOLOUBEK, Ivan. Semantics Annotations of Ontology for Scenario: Anthropogenic Impact and Climate Change Issues. In . Environmental Software Systems. Frameworks of eEnvironment. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium. ISESS 2011. 1. Heidelberg : Springer, 2011. s. 398-406. ISBN 978-3-642-22284-9.2011

KUBÁSEK, Miroslav; HŘEBÍČEK, Jiří; KALINA, Jiří; DUŠEK, Ladislav; URBÁNEK, Jaroslav; HOLOUBEK, Ivan. Global Environmental Assessment Requires Global Functional Searching Engines: Robust Application of TaToo Tools. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg : Springer, 2011. od s. 507-518, 12 s. ISBN 978-3-642-22284-9.2011

DUŠEK, Ladislav; HŘEBÍČEK, Jiří; KUBÁSEK, Miroslav; JARKOVSKÝ, Jiří; KALINA, Jiří; BAROŠ, Roman; BEDNÁŘOVÁ, Zdenka; KLÁNOVÁ, Jana; HOLOUBEK, Ivan. Conceptual Model Enhancing Accessibility of Data from Cancer–Related Environmental Risk Assessment Studies. In Jiří Hřebíček, Gerald Schimak, Ralf Denzer. 9th IFIP WG 5.11 International Symposium on Environmental Software Systems: Frameworks of eEnvironment, ISESS 2011. Heidelberg : Springer, 2011. od s. 461-479, 19 s. ISBN 978-80-85763-60-7.2011

HŘEBÍČEK, Jiří; KALINA, Jiří; PILIAR, František. Role stavebního odpadu v integrovaném systému nakládání s odpady. In Sborník přednášek Recycling 2010. 1. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 123-130. ISBN 978-80-214-4061-6.2010

KALINA, Jiří; CÍGLER, Hynek. Mikrokolektivní hnutí ve Sdružení přátel Jaroslava Foglara. In Zborník konferencie o prevencii. 1. Trenčín: Rada mládeže Trenčianskeho kraja, 2010. s. 34-35.2010

HŘEBÍČEK, Jiří; KALINA, Jiří; PILIAR, František; CHUDÁREK, Tomáš: Realizace integrovaného systému nakládání s odpady v regionu Šumpersko. In Symposium Odpadové fórum. 1. Kouty nad Desnou: CEMC, 2010. ISBN 978-80-859990-12-6.2010

HŘEBÍČEK, Jiří; KALINA, Jiří; TOMEK, Jan. Projektování nakládání s bioodpady v obcích. 1. Brno: Littera, 2010. 102 s. ISBN 978-80-85763-56-0.2010

KALINA, Jiří. Matematické modelování biodegradačních procesů. Brno, 2010. 77 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita.2010

HŘEBÍČEK, Jiří; KALINA, Jiří; PILIAR, František. Nakládání s BRKO v městě Brně. In Sborník z VI. konference: Ekonomická udržitelnost využití bioodpadu. 1. Brno: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., 2010. s. 61-66. ISBN 978-80-87226-05-6.2010

HŘEBÍČEK, Jiří; HORSÁK, Zdeněk; KALINA, Jiří; PILIAR František; LACUŠKA Miroslav. Srovnání nakládání s biologickým odpadem v integrovaných systémech nakládání s odpady. Waste forum [online]. 2010, 5, [cit. 2010-12-21]. Dostupný z WWW: . ISSN 1804-0195.2010

HŘEBÍČEK, Jiří; FRIEDMAN, Bedřich; HEJČ, Michal; HORSÁK, Zdeněk; CHUDÁREK, Tomáš; KALINA, Jiří; PILIAR, František. Integrovaný systém nakladání s odpady na regionální úrovni. 1. Brno: Littera, 2009. 202 s. ISBN 978-80-85763-54-6.2009

KALINA, Jiří. Matematické modelování biodegradativních procesů. Brno, 2007. 45 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.2007


Ostatní publikace

Bibliografický údaj Rok vydání

KALINA, Jiří. Klubovní hlasatel. Bobří stopou/Bobří stopa. 2009-2011, 1-12, s. 9. ISSN 1803-8638.2009-2011