Hlavní stránka
Škola
Doprava
Táboření a kluby
Reportáže
Fotografie
Témata
Ostatní
Rozcestník
Ke stažení
Sázky
Návštěvní kniha
Kalendář
Kontakt
Home
Česká verze. English version. Российская версия.
Deutsche Version. Wersja polska.
Jméno:
Heslo:

Nová témata:

Důlní drážka ve Fond-de-Gras
Úzkokolejka cihelny v Polomi
Tiskárna Typia
Mlýn Nad jazerom v Košicích
Immerův seznam úzkokolejek
Kaple sv. Františka Xaverského v Muzlově
Rodinný dům Poděbradova 23
Podzemí Přeskače
Sklepy pivovaru Moravia
Minérské chodby pod Smetanovými sady
Fotka

[R] Trig


Trigonometrické funkce

Popis

Sada funkcí vracející základní trigonometrické funkce. Konkrétně, počítají kosinus, sinus, tangens, arkuskosinus, arkussinus, arkustangens, a dvouargumentový arkustangens.

cospi(x), sinpi(x), a tanpi(x), počítají cos(pi*x), sin(pi*x), a tan(pi*x).

Použití

cos(x)
sin(x)
tan(x)

acos(x)
asin(x)
atan(x)
atan2(y, x)

cospi(x)
sinpi(x)
tanpi(x)

Argumenty

x, y

numerické nebo komplexní vektory.

Podrobnosti

Arctangent dvou argumentů atan2(y, x) vrací úhel mezi x-osou a vektorem z počátku do (x, y), např. pro pozitivní argumenty atan2(y, x) == atan(y/x).

Úhly jsou v radiánech, ne v stupních, pro standardní verze (např. pravý úhel je π/2), a v „půl-rotacích“ pro cospi atd.

cospi(x), sinpi(x), a tanpi(x) jsou přesné pro x hodnoty, které jsou násobky poloviny.

Všechny kromě atan2 jsou interní generické primitivní funkce: metody pro ně můžou být definovány individuálně nebo přes Math skupinové generikum.

Tyhle všechny jsou obaly systémových volání stejného jména (s předponou c pro komplexní argumenty), kde jsou dostupny. (cospi, sinpi, a tanpi jsou součástí C11 rozšíření a poskytnuty např. macOS a Solaris: kde se používá ještě nedostupné volání cos atd, se speciálními případy pro násobky poloviny.)

Hodnota

tanpi(0.5) je NaN. Nápodobně pro ostatní vstupy se zlomkovou částí 0.5.

Komplexní hodnoty

Pro inverzní trigonometrické funkce, oddělovací řezy jsou definovány jako v Abramowitz a Stegun, obrázek 4.4, strana 79.

Pro asin a acos existují dva řezy, oba podél reální osy: (-Inf, -1] a [1, Inf).

Pro atan existují dva řezy, oba podél čistě imaginární osy: (-1i*Inf, -1i] a [1i, 1i*Inf).

Chování na řezech sleduje C99 standard, který vyžaduje kontinuitu kolem koncového bodu proti směru hodinových ručiček.

Komplexní argumenty pro cospi, sinpi, a tanpi ještě nejsou implementovány, a jsou „budoucím směrem“ ISO/IEC TS 18661-4.

S4 metody

Všechny kromě atan2 jsou S4 generické funkce: metody pro ně můžou být definovány individuálně nebo přes Math skupinové generikum.

Reference

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) The New S Language. Wadsworth & Brooks/Cole.

Abramowitz, M. and Stegun, I. A. (1972). Handbook of Mathematical Functions. New York: Dover.
Chapter 4. Elementary Transcendental Functions: Logarithmic, Exponential, Circular and Hyperbolic Functions

Pro cospi, sinpi, a tanpi C11 extenze ISO/IEC TS 18661-4:2015 (koncept na http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1950.pdf).

Příklady

x <- seq(-3, 7, by = 1/8)
tx <- cbind(x, cos(pi*x), cospi(x), sin(pi*x), sinpi(x), tan(pi*x), tanpi(x), deparse.level=2)
op <- options(digits = 4, width = 90) # pro hezké formátování hlavy(tx)
tx[ (x %% 1) %in% c(0, 0.5) ,]
options(op)Článek na dané téma si můžete přečíst rovněž na serveru Správným směrem.cz

Článek ze dne 8. 6. 2018 byl naposledy upraven dne 7. 9. 2018 a zobrazen celkem 395×, naposledy dne 23. 5. 2019 v 19:10.

Komentáře:

Jméno autora:
Email (nebude zveřejněn):
Komentář:
Sem napiš slovo Adamov:
Stránka: